อาหารทุกรายการสั่งล่วงหน้า 1 วัน

เปิดเปิดรับออร์เดอร์ตั้งแต่ 10:00น – 19:00น ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์)

สำหรับงานประชุมหรือสัมมนา 15 คนขึ้นไป
ทั้งข้าวกล่องกลางวันและ #snackbox อาหารว่าง
รบกวนสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันครับ

โทร. 062-369-5644